Treatment Centers in Raichur:

M.K. Bhandari Hospital

Opp.Goushala

Gunj Road

Raichur 584102

Karnataka

Tel: +91-8532-235611

Cleft Surgeon: Dr. Dinesh Singh Chauhan R.