Treatment Centers in Bhopal:

Bisoniya Hospital

348 Rohit Nagar, Phase I E-8 Ext., Bhopal- 462039

Bhopal 462039

Madhya Pradesh

Cleft Surgeon: Dr. Hari Singh Bisonia

Lake City Hospital

B 27 Kasturba Nagar, Near Chetak Bridge

Bhopal 462023

Madhya Pradesh

Cleft Surgeon: Dr. Anand Jayant Kale