Treatment Centers in Latur:

Lahane Hospital

Dinanath Nagar

Sawevadi

Latur 413512

Maharashtra

Tel: +91-2382-258880

Cleft Surgeon: Dr. Vithal Lahane