Treatment Centers in Jodhpur:

Raj Dadiji Hospital

Sojati Gate

Jodhpur 342001

Rajasthan

Tel: +91-291-2636608

Cleft Surgeon: Dr. Don Varghese

Raj Hospital

Street No. 5 Shyam Nagar, Pal Link Road,

Jodhpur 342008

Rajasthan

Cleft Surgeon: Dr. Don Varghese